יום רביעי, 16 בינואר 2013

יצירת ActionBar מקוסטם תוך שימוש ב-ActionBarSherlock

היום אני אדגים איך יוצרים ActionBar בהתאמה אישית, תוך שימוש בספריה ActionBarSherlock.
דבר ראשון אני ממליץ להשתמש בספריה ActionBarSherlock ליצירת ActionBar, כי היא מאפשרת תמיכה לאחור במכשירים ישנים יותר.

נתחיל ביצירת Layout חדש, נקרא לו actionbar_custom.xml:

1: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
2: <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
3:     android:orientation="horizontal" android:layout_height="match_parent"  
4:     android:layout_width="match_parent" android:baselineAligned="false"> 
5:    <LinearLayout android:layout_weight="1" android:layout_height="match_parent" android:layout_width="match_parent"> 
6:        <RelativeLayout 
7:         android:id="@+id/rltvCancel" 
8:         android:layout_width="match_parent" 
9:         android:layout_height="match_parent" 
10:         android:background="@drawable/layout_selector_actionbar" 
11:         android:clickable="true" 
12:         android:gravity="center" > 
13:         <ImageView 
14:          android:id="@+id/imageViewCancel" 
15:          android:layout_width="wrap_content" 
16:          android:layout_height="wrap_content" 
17:          android:layout_alignBottom="@+id/textViewCancel" 
18:          android:src="@drawable/ic_action_cancel" /> 
19:         <TextView 
20:          android:id="@+id/textViewCancel" 
21:          android:layout_width="wrap_content" 
22:          android:layout_height="wrap_content" 
23:          android:layout_marginLeft="10dp" 
24:          android:layout_toRightOf="@+id/imageViewCancel" 
25:          android:text="Cancel" 
26:          android:textColor="#636d6d" 
27:          android:textSize="20sp" /> 
28:      </RelativeLayout> 
29:    </LinearLayout> 
30:    <View 
31:     android:id="@+id/firstDivider" 
32:     android:layout_width="1dp" 
33:     android:layout_height="fill_parent" 
34:     android:layout_marginBottom="5dp" 
35:     android:layout_marginTop="2dp" 
36:     android:background="#999999" /> 
37:    <LinearLayout android:layout_weight="1" android:layout_height="match_parent" android:layout_width="match_parent"> 
38:     <RelativeLayout 
39:      android:id="@+id/rltvSubmit" 
40:      android:layout_width="match_parent" 
41:      android:layout_height="match_parent" 
42:      android:background="@drawable/layout_selector_actionbar" 
43:      android:clickable="true" 
44:      android:gravity="center" > 
45:        <ImageView 
46:         android:id="@+id/imageViewSubmit" 
47:         android:layout_width="wrap_content" 
48:         android:layout_height="wrap_content" 
49:         android:layout_alignBottom="@+id/textViewSubmit" 
50:         android:src="@drawable/ic_action_send" /> 
51:          <TextView 
52:           android:id="@+id/textViewSubmit" 
53:           android:layout_width="wrap_content" 
54:           android:layout_height="wrap_content" 
55:           android:layout_marginLeft="10dp" 
56:           android:layout_toRightOf="@+id/imageViewSubmit" 
57:           android:text="Submit" 
58:           android:textColor="#636d6d" 
59:           android:textSize="20sp" /> 
60:     </RelativeLayout> 
61:    </LinearLayout> 
62: </LinearLayout> 

עכשיו אנחנו צריכים להוסיף את ה-Layout שיצרנו ל-ActionBar שלנו:
1: import android.content.Context; 
2: import android.os.Bundle; 
3: import android.util.Log; 
4: import android.view.Gravity; 
5: import android.view.LayoutInflater; 
6: import android.view.View; 
7: import android.view.View.OnClickListener; 
8: import android.widget.RelativeLayout; 
9: import com.actionbarsherlock.app.ActionBar; 
10: import com.actionbarsherlock.app.SherlockActivity; 
11: public class TestActivity extends SherlockActivity implements OnClickListener { 
12:    private String TAG="TestActivity"; 
13:    ActionBar mActionBar; 
14:    @Override 
15:    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
16:      super.onCreate(savedInstanceState); 
17:      setContentView(R.layout.actionbar_custom); 
18:      mActionBar=getSupportActionBar(); 
19:      mActionBar.setDisplayShowCustomEnabled(true); 
20:      mActionBar.setDisplayShowTitleEnabled(false); 
21:      mActionBar.setDisplayShowHomeEnabled(false); 
22:      ActionBar.LayoutParams params = new ActionBar.LayoutParams(ActionBar.LayoutParams.MATCH_PARENT,ActionBar.LayoutParams.MATCH_PARENT, Gravity.CENTER);  
23:      LayoutInflater inflator = (LayoutInflater) this.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE); 
24:      View v = inflator.inflate(R.layout.actionbar_add, null); 
25:      mActionBar.setCustomView(v,params); 
26:      RelativeLayout rltvCancel=(RelativeLayout)findViewById(R.id.rltvCancel); 
27:      rltvCancel.setOnClickListener(this); 
28:      RelativeLayout rltvSubmit=(RelativeLayout)findViewById(R.id.rltvSubmit); 
29:      rltvSubmit.setOnClickListener(this); 
30:    } 
31:   @Override 
32:    public void onClick(View v) { 
33:      switch (v.getId()) { 
34:      case R.id.rltvCancel: 
35:         Log.v(TAG,"Cancel clicked"); 
36:         break; 
37:      case R.id.rltvSubmit: 
38:         Log.v(TAG,"Submit clicked"); 
39:         break; 
40:      default: 
41:         break; 
42:      } 
43:    } 
44: } 

וזאת התוצאה:


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה